Yassine Chammakhi

Prénom : Yassine

Nom : Chammakhi

Pays : Tunisie

Poste : Attaquant